Реклама
Усі категорії
Додати компанію

Фінансове управління Богуславської міської ради

Фінансове управління Богуславської міської ради
Фінансове управління Богуславської міської ради — Управління міської ради
201 0 0

Не жмись - поділись!

Фінансове управління Богуславської міської ради (далі – Фінансове управління) є виконавчим органом Богуславської міської ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Фінансове управління є підзвітним, підконтрольним міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.

У своїй діяльності Фінансове управління керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

Фінансове управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

Адреса: вул.Франка, 4

Розклад роботи: (04561) 5-37-35

Контактна інформація

Телефон компанії:

Адреса:

Київська область, Богуслав, Франка, 4

коментарі